Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0728/GA, 15 juni 2005, beroep
Uitspraakdatum:15-06-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/728/GA

betreft: [klager] datum: 15 juni 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 24 maart 2005 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting Tilburg,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. klager heeft niet de beschikking over actuele huisregels op cel;
b. klager is belemmerd in het indienen van een verzoekschrift ex artikel 18 Pbw.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klagers klacht is gedateerd 3 februari 2005. Op 23 februari 2005 zijn alle exemplaren van de huisregels van 2003 door het personeel uit de cellen gehaald. De nieuwe huisregels zijn niet anders dan de huisregels van 2003. Alleen deregels die verwijzen naar regime, activiteiten e.d. zijn eenvoudig verwijderd. De huisregels zijn in het geheel niet aangepast aan het nieuwe programma.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie en daaraan toegevoegd dat klager het heeft over de huisregels van 2003, maar dat de huisregels van 2004 op alle afdelingen en in de bibliotheek aanwezig waren.Omdat op 1 oktober 2004 een nieuw dagprogramma werd ingevoerd, zijn de huisregels aangepast aan dit nieuwe programma en over alle afdelingen en de bibliotheek verspreid.

3. De beoordeling
Geen van beide klachtonderdelen betreft een door of namens de directeur jegens klager genomen beslissing, zodat klager terzake niet-ontvankelijk in het beklag had moeten worden verklaard. Dit leidt tot de volgende beslissing.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in beide onderdelen van zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 15 juni 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven