Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0750/GM, 2 juni 2005, beroep
Uitspraakdatum:02-06-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/750/GM

betreft: [klager] datum: 2 juni 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. W. Kort, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van de medisch adviseur bij het ministerie van justitie d.d. 4 april 2005,

alsmede van de overige stukken, waaronder de inlichtingen van de inrichtingsarts en van de medisch adviseur op het beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in een tweetal bij de beklagcommissie bij de locatie Nieuwegein ingediende klaagschriften, betreft het door de medische dienst van voormelde locatie niet adequaat behandelen van een (open) wond aanklagers been.

2. De beoordeling
Op grond van het bepaalde in artikel 28 van de Pm kan een gedetineerde een beroepschrift indienen tegen het medisch handelen van de inrichtingsarts. Artikel 30, vierde lid, van de Pm, schrijft voor dat het beroepschrift zonauwkeurig mogelijk het medisch handelen waarover wordt geklaagd vermeldt alsmede de redenen van het beroep.
Het beroepschrift dateert van 7 april 2005 en daarin wordt enkel medegedeeld dat de gronden voor het beroep zullen worden aangegeven binnen een door de beroepscommissie te stellen termijn. Op 12 april 2005 is aan klagers raadsmanmedegedeeld dat hem een termijn van tien dagen wordt verleend voor het aanvullen van de gronden voor het beroep. Nu geen nadere aanvulling van de beroepsgronden is ontvangen, voldoet het beroepschrift niet aan de hiervoor vermeldeeis van artikel 30, vierde lid, van de Pm. Klager moet daarom kennelijk niet-ontvankelijk worden geacht in zijn beroep.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, drs. S.H. Hartman-Faber en R. Vogelenzang, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 2 juni 2005

secretaris voorzitter

Naar boven