Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0690/GA, 23 mei 2005, beroep
Uitspraakdatum:23-05-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/690/GA

betreft: [klager] datum: 23 mei 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 21 maart 2005 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, betreffende het niet uitbetalen van arbeidsloon,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Voor de gedetineerde staat tegen een gegrondverklaring van een beklag geen beroep open. Klager kan daarom niet in zijn beroep worden ontvangen. Wellicht ter verduidelijking kan worden opgemerkt dat de beklagrechter nog over detegemoetkoming dient te beslissen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 23 mei 2005

secretaris voorzitter

Naar boven