Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0341/GA, 19 april 2005, beroep
Uitspraakdatum:19-04-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/341/GA

betreft: [klager] datum: 19 april 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 42, tweede lid, van de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 3 februari 2005 van de alleensprekende beklagrechter bij het detentiecentrum Zeist te Soesterberg,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van detentiecentrum Zeist in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Nu de beslissing op het beklag is gegeven op 3 februari 2005, is de inmiddels per 8 maart 2005 vervallen Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers nog van toepassing. De beklagrechter heeft niet ingevolge artikel 42 Tijdelijke wetnoodcapaciteit drugskoeriers overwogen en bepaald, dat en zo ja op welke grond beroep tegen de beslissing openstond. Weliswaar staat onder de beslissing hoe eventueel beroep moet worden ingesteld, maar dat mist in deze betekenis.Het vorenstaande leidt tot na te melden beslissing.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 19 april 2005

secretaris voorzitter

Naar boven