Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0202/GA, 13 april 2005, beroep
Uitspraakdatum:13-04-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/202/GA

betreft: [klager] datum: 13 april 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. H.K. Jap-A-Joe, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 24 januari 2005 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het rapport d.d. 7 december 2004 dat is opgemaakt in verband met klagers gedrag op het moment dat hij door personeel werd aangesproken over de aanwezigheid van gescheurde kartonnen bekers in de toiletpot.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De beoordeling
De raadsman heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de beroepscommissie. Gronden voor het beroep ontbreken. Het beroepschrift voldoet niet aan de eis zoals gesteld in artikel 69, eerste lid, Pbw. De beroepscommissie zal klagerniet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 13 april 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven