Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2853/GB, 5 april 2005, beroep
Uitspraakdatum:05-04-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/2853/GBC (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 5 april 2005

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

[...], verder klager te noemen, heeft beroep ingesteld tegen een op 30 november 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris tot plaatsing in de extra beveiligde inrichtingen (EBI) Nieuw Vosseveld te Vught.
Bij uitspraak van 17 februari 2005 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard. Zij heeft daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing zal bepalen of enige tegemoetkoming als bedoeld in artikel 73,vierde lid, juncto artikel 68, zevende lid, Pbw aan klager geboden is.

De selectiefunctionaris heeft op 24 februari 2005 een nieuwe selectiebeslissing genomen. Klager is daarbij geselecteerd voor het huis van bewaring (h.v.b.) De Karelskamp te Almelo. Klager is op 2 maart 2005 feitelijk overgeplaatstnaar het h.v.b. De Karelskamp.

Beoordeling
Klager heeft van 30 november 2004 tot 2 maart 2005 in de EBI verbleven, terwijl hij – gelet op de gronden waarop de selectiebeslissing d.d. 30 november 2004 was gestoeld – in een inrichting met een regime van beperkte gemeenschap eneen standaard beveiligingsniveau had moeten verblijven. Nu de rechtsgevolgen hiervan niet meer ongedaan zijn te maken, zal de beroepscommissie klager na te noemen geldelijke tegemoetkoming toekennen.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 375,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 5 april 2005

secretaris voorzitter

Naar boven