Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0164/GA, 25 maart 2005, beroep
Uitspraakdatum:25-03-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/164/GA

betreft: [klager] datum: 25 maart 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 42, tweede lid, van de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 11 januari 2005 van de alleensprekende beklagrechter bij het detentiecentrum Zeist te Soesterberg,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van detentiecentrum Zeist in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een afzonderingscel voor de duur van 24 uur uit veiligheidsoverwegingen.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Een vermoeden is geen bewijs dat er iets via de mond wordt overgedragen. Klagers vrouw rookt en drinkt niet en gebruikt geen drugs ofalcohol. Klager zoent zijn vrouw altijd in haar mond tijdens het bezoek.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beklagrechter heeft niet ingevolge artikel 42 Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers overwogen en bepaald, dat en zo ja op welke grond beroep tegen de beslissing openstond. Weliswaar staat onder de beslissing hoe eventueelberoep moet worden ingesteld, maar dat dient slechts ter uitvoering van het bepaalde in artikel 42, tweede lid, Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers, indien beroep openstaat en mist in deze dus betekenis. Het vorenstaandeleidt tot na te melden beslissing.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 25 maart 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven