Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0155/GA, 11 maart 2005, beroep
Uitspraakdatum:11-03-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/155/GA

betreft: [klager] datum: 11 maart 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 3 december 2004 van de beklagcommissie bij de gevangenis Veenhuizen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde gevangenis in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het op 20 april 2004 niet afsluiten van de verblijfsruimte van klager.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager noch de directeur hebben in beroep nieuwe feiten naar voren gebracht.

3. De beoordeling
Uit de stukken is gebleken dat met klager de afspraak is gemaakt dat de deur van zijn verblijfsruimte alleen wordt ontsloten of gesloten wanneer klager hier om verzoekt. Klager heeft op 20 april 2004 even na 13.00 uur het personeelverzocht de deur van zijn verblijfsruimte te sluiten voor het volgen van onderwijs. De directeur geeft in zijn verweerschrift voor de beklagcommissie aan dat het personeel van de afdeling dagelijks tussen 13.00 en 13.30 uuroverdrachtsbesprekingen houdt. Klager dient zich derhalve vóór 13.00 uur of na 13.30 uur met zijn verzoek tot het personeel te wenden, met welke regel klager bekend was. Gelet op deze omstandigheden dient het beroep ongegrond teworden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 11 maart 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven