Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0089/GV, 14 februari 2005, beroep
Uitspraakdatum:14-02-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/89/GV

Betreft: [klager] datum: 14 februari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 januari 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van strafonderbreking afgewezen.

2. De feiten
Klager was sedert 23 november 2004 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring De Geerhorst te Sittard. Op 7 januari 2005 is hij geselecteerd voor de beperkt beveiligde inrichting Veenhuizen. Op 26 januari 2005 heeft hij zichonttrokken aan de detentie.

3. Ontvankelijkheid
Nu klager zich op 26 januari 2005 heeft onttrokken aan de detentie, is de beroepscommissie van oordeel dat het belang aan het beroep is komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijnberoep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 14 februari 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven