Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0050/GB, 10 februari 2005, beroep
Uitspraakdatum:10-02-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/50/GB

Betreft: [klager] datum: 10 februari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 28 december 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Nieuw Vosseveld te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 11 juni 2003 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring Tilburg. Op 28 december 2004 is hij geplaatst in de gevangenis Nieuw Vosseveld, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht. Klager is van mening dat hij zijn detentie goed heeft doorlopen. Hij heeft nooit een rapport gehad voor geweld of drugs.Klager is altijd netjes op tijd teruggekomen van verlof. Klager is uit de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) weggebleven, omdat zijn urine te waterig was. Hij wilde gelijk opnieuw plassen omdat hij niets verkeerds had gedaan,maar ze wilden klager in een strafcel plaatsen. Klager was hier bang voor en is hard weggelopen. Hij biedt hiervoor zijn excuses aan. Het b.s.d. van Tilburg staat positief ten opzichte van klager en is van mening dat klager eentweede kans verdient. Als klager niet geplaatst wordt in een b.b.i., verzoekt hij om in aanmerking te komen voor elektronisch toezicht.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is tijdens zijn huidige detentie daadwerkelijk ontvlucht uit een zeer beperkt beveiligde inrichting. Hij is na vier dagen weer opgepakt en in het h.v.b. Tilburg gedetineerd. In de beslissing op het bezwaarschrift isaangegeven dat klager voorlopig niet in een meer open setting wordt geplaatst. Dit geeft dus aan dat hij niet bij voorbaat is uitgesloten voor een meer open setting. Als hij eerst laat zien dat hij daadwerkelijk geen drugs gebruikt,kan klager na verloop van tijd een verzoek doen voor plaatsing in een opener setting.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Nieuw Vosseveld is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria, niet in strijd met de wet en, bij afweging van alle inaanmerking komende belangen, kan deze evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie is van oordeel dat de selectiefunctionaris in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat klager, gelet op zijn recenteontvluchting uit een zeer beperkt beveiligde inrichting en de daarop volgende onttrekking aan detentie, vooralsnog niet wederom in aanmerking komt voor plaatsing in een inrichting met een beperkt beveiligingsniveau.
Daarbij komt dat de selectiefunctionaris heeft aangekondigd dat bij positief gedrag van klager, hij na enige tijd alsnog een verzoek kan doen voor plaatsing in een meer open setting.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 10 februari 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven