Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/3032/GA, 3 februari 2005, beroep
Uitspraakdatum:03-02-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/3032/GA

betreft: [klager] datum: 3 februari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 13 december 2004 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het te lang moeten wachten voordat klager naar de kapper kan.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager wordt in de ebi geprovoceerd. Er vinden veel beklagwaardige voorvallen plaats. Er wordt ons onrecht aangedaan. De beklagcommissievolgt in de uitspraak altijd de directeur. Klager heeft op het beklagformulier de redenen van het beklag aangegeven.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
In onderdeel 4.4 van de huisregels van de EBI van de p.i. Vught is bepaald dat een gedetineerde eenmaal per zes weken op rijkskosten zijn hoofdhaar kan laten knippen. In zijn klaagschrift van 31 oktober 2004 geeft klager aan dat dekapper, in plaats van de voorgeschreven zes weken, veelal om de twee maanden aanwezig is. Klager is op 14 september 2004 voor het laatst naar de kapper geweest. Tussen dit moment en het klaagschrift van 31 oktober 2004 zit iets meerdan zes weken. De beroepscommissie meent dat hiermee niet gezegd kan worden dat de directeur zijn zorgplicht niet is nagekomen. Ook anderszins is dit niet uit de stukken gebleken. Het beroep dient derhalve ongegrond te wordenverklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met verbetering van de gronden.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 3 februari 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven