Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/3050/TA, 27 januari 2005, beroep
Uitspraakdatum:27-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/3050/TA

betreft: [klager] datum: 27 januari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.W.H.M.Wolters, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 10 december 2004 van de alleensprekende beklagrechter bij de TBS-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal, betreffende het functioneren van de maatschappelijk werker,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Ingevolge artikel 67, eerste lid Bvt dient het beroepschrift tegen een uitspraak van de beklagcommissie met redenen omkleed te zijn. Het thans voorliggende beroepschrift voldoet niet aan die eis. Bij brief van 23 december 2004 is deraadsman van klager in de gelegenheid gesteld de gronden van het beroep alsnog schriftelijk mede te delen. Van deze gelegenheid is binnen de daarvoor gestelde termijn geen gebruik gemaakt. Gelet op het vorenstaande zal deberoepscommissie klager niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 27 januari 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven