Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2400/GB, 25 november 2004, beroep
Uitspraakdatum:25-11-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/2400/GB

Betreft: [klager] datum: 25 november 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 september 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de huis van bewaring-unit (h.v.b.-unit) van de locatie De IJssel te Krimpen aan den IJssel aanvankelijk afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 21 juli 2003 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. Zoetermeer. Vanuit dit h.v.b. is hij op 26 oktober 2004 geherselecteerd voor de h.v.b.-unit van de locatie De IJssel. Deze overplaatsing was ten tijde van hetinstellen van het beroep nog niet gerealiseerd.

3. Ontvankelijkheid
Nu klager overeenkomstig zijn wens alsnog is geselecteerd voor de h.v.b.-unit van de locatie De IJssel, is de beroepscommissie van oordeel dat het belang aan zijn beroep is komen te ontvallen. Om deze reden dient klagerniet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 25 november 2004

secretaris voorzitter

Naar boven