Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1167/GBC, 11 november 2004, beroep
Uitspraakdatum:11-11-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/1167/GBC (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 11 november 2004

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

[...], verder klager te noemen, heeft beroep ingesteld tegen een op 28 mei 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris tot verlenging van klagers verblijf als preventief gehechte in de extra beveiligde inrichtingen (EBI)Nieuw Vosseveld te Vught.
Bij uitspraak van 27 september 2003 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard. Zij heeft daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing zal bepalen of enige tegemoetkoming als bedoeld in artikel 73,vierde lid, juncto artikel 68, zevende lid, Pbw aan klager geboden is.

De selectiefunctionaris heeft op 22 oktober 2004 een nieuwe selectiebeslissing genomen. Daarbij is (andermaal) besloten tot verlenging van klagers verblijf als preventief gehechte in het huis van bewaring (h.v.b.) van de EBI. Klagerheeft steeds in de EBI verbleven.

Beoordeling
Klager verblijft sedert 22 december 2003 in de EBI. Bij beslissing van 28 mei 2004 is klager verblijf in het h.v.b. van de EBI verlengd. De beslissing van de 28 mei 2004 is door de beroepscommissie in haar uitspraak van 27 september2004 vernietigd. Naar aanleiding van die uitspraak van de beroepscommissie is op 22 oktober 2004 klagers verblijf in de EBI wederom – zij het op andere gronden – verlengd. Klager heeft van 28 mei 2004 tot 22 oktober 2004 in de EBIverbleven, terwijl hij – gelet op de gronden waarop de selectiebeslissing d.d. 28 mei 2004 was gestoeld – in een ander h.v.b. dan het h.v.b van de EBI had moeten verblijven. Nu de rechtsgevolgen hiervan niet meer ongedaan zijn temaken, zal de beroepscommissie klager na te noemen geldelijke tegemoetkoming toekennen.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 625,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 11 november 2004

secretaris voorzitter

Naar boven