Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0861/GBC, 9 november 2004, beroep
Uitspraakdatum:09-11-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/861/GBC (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 9 november 2004

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

[...], verder klager te noemen, heeft beroep ingesteld tegen een op 29 april 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris tot plaatsing in de extra beveiligde inrichtingen (EBI) Nieuw Vosseveld te Vught.
Bij uitspraak van 18 juli 2003 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard. Zij heeft daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing zal bepalen of enige tegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierdelid, juncto artikel 68, zevende lid, Pbw aan klager geboden is.

De selectiefunctionaris heeft op 13 augustus 2004 een nieuwe selectiebeslissing genomen. Klager is daarbij (andermaal) geselecteerd voor het huis van bewaring (h.v.b.) van de EBI. Klager heeft steeds in de EBI verbleven.

Beoordeling
Klager verblijft sedert 20 juni 2002 in de EBI. Bij beslissing van 29 april 2004 is klager geplaatst in het h.v.b. van de EBI. De beslissing van de 29 april 2004 is door de beroepscommissie in haar uitspraak van 22 juli 2004vernietigd. Naar aanleiding van die uitspraak van de beroepscommissie is klager op 13 augustus 2004 andermaal, nu op andere gronden, geselecteerd voor het h.v.b. van de EBI. Klager heeft van 29 april 2004 tot 13 augustus 2004 in deEBI verbleven, terwijl hij – gelet op de gronden waarop de selectiebeslissing d.d. 29 april 2004 was gestoeld – in een inrichting met een regime van beperkte gemeenschap en een standaard beveiligingsniveau had moeten verblijven. Nude rechtsgevolgen hiervan niet meer ongedaan zijn te maken, zal de beroepscommissie klager na te noemen geldelijke tegemoetkoming toekennen.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 500,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 9 november 2004

secretaris voorzitter

Naar boven