Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1790/GV, 23 augustus 2004, beroep
Uitspraakdatum:23-08-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/1790/GV

betreft: [klager] datum: 23 augustus 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 9 augustus 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 augustus 2004 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. Ontvankelijkheid
De beroepscommissie stelt op grond van de schriftelijke toelichting van de Minister vast dat de afwijzende beslissing van 2 augustus 2004 is heroverwogen en dat op 17 augustus 2004 alsnog is besloten klager algemeen verlof teverlenen onder oplegging van de bijzondere voorwaarden dat klager zich niet in de nabijheid van de plaats delict begeeft en geen contact opneemt met de slachtoffers. Gelet hierop is de beroepscommissie van oordeel dat het belang aanhet beroep van klager is komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 23 augustus 2004

secretaris voorzitter

Naar boven