Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0814/GA, 2 juli 2004, beroep
Uitspraakdatum:02-07-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/814/GA

betreft: [klager] datum: 2 juli 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 21 april 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 8 april 2004 van de beklagcommissie bij de locatie Roermond,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de vermissing van een afstandsbediening.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Volgens klager is zijn beklag wel ontvankelijk, omdat hij door een fout van de inrichting zijn afstandsbediening is kwijtgeraakt.

De directeur heeft aangegeven niets te hebben toe te voegen aan hetgeen is aangevoerd voor de beklagcommissie.

3. De beoordeling
Weliswaar luidt de uitspraak van de beklagcommissie dat klager niet-ontvankelijk wordt verklaard in zijn beklag, maar blijkens de daaraan voorafgaande overweging heeft de beklagcommissie slechts beoogd de zaak ter verderebehandeling door te sturen naar een andere haars inziens bevoegde beklagcommissie. Daarmee is in feite sprake van een tussenbeslissing, waartegen geen afzonderlijk beroep openstaat, zodat als na te melden beslist moet worden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 2 juli 2004

secretaris voorzitter

Naar boven