Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0815/GA, 18 juni 2004, beroep
Uitspraakdatum:18-06-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Schade  v

Uitspraak

nummer: 04/815/GA

betreft: [klager] datum: 18 juni 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 21 april 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 8 april 2004 van de beklagcommissie bij de locatie Roermond,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft schadevergoeding voor een gebroken spiegel.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard voorzover gericht op schadevergoeding en ongegrond voorzover de schadevergoeding een hoger bedrag betreft dan € 8,60, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
De schadevergoeding is te gering, omdat klager meer voor die spiegel heeft betaald.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De directeur heeft bij de beklagcommissie gemotiveerd aangegeven waarom € 8,60 een juiste schadevergoeding zou zijn. Klager heeft noch bij de beklagcommissie noch in beroep aannemelijk gemaakt waarom die schadevergoeding op eenhoger bedrag gesteld zou moeten worden. Derhalve moet als na te melden beslist worden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 18 juni 2004

secretaris voorzitter

Naar boven