Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0577/GA, 13 mei 2004, beroep
Uitspraakdatum:13-05-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/577/GA

betreft: [klager] datum: 13 mei 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 11 maart 2004 gedateerd bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 8 maart 2004 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie De Berg te Arnhem,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft:
a. de handelwijze van de maandcommissaris;
b. het slechts één keer per dag in de buitenlucht mogen verblijven;
c. het slechts één keer per week mogen voeren van telefoongesprekken met personen buiten de inrichting.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep, zakelijk en samengevat weergegeven, als volgt toegelicht. Klager heeft tegen de maandcommissaris gezegd dat hij zijn klachten wil handhaven. Klager vindt dathij niet verwarrend overkomt en niet in een andere wereld leeft. Zijn klachten zijn niet goed door de beklagcommissie behandeld.

De directeur heeft daarop geantwoord met de mededeling dat hij zich conformeert aan de
uitspraak van de beklagrechter.

3. De beoordeling
Uit de stukken is onvoldoende aannemelijk geworden dat sprake is van door of namens de directeur genomen beslissingen. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissingleiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris,
Op 13 mei 2004

secretaris voorzitter

Naar boven