Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0539/TA, 3 mei 2004, beroep
Uitspraakdatum:03-05-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/539/TA

betreft: [klager] datum: 3 mei 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een op 17 maart 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr.H.A. Schenke, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 4 maart 2004 van de alleensprekende beklagrechter bij de tbs-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting, betreffende het vooralsnog niet meer toestaan van onbegeleid verlof,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De beoordeling
Uit de inlichtingen van het hoofd van de inrichting is gebleken dat klager ten tijde en voorafgaand aan het beklag niet beschikte over een onbegeleid verlofkader van een aaneengesloten periode van meer dan een week (inclusief denachten) en dat klagers stelling dat hij aaneengesloten met verlof is geweest vanaf september 2003 tot half november 2003 niet juist is. Derhalve is er geen sprake van een beklagwaardige beslissing als vermeld in artikel 56, tweedelid, Bvt en kan hetgeen in beroep is aangevoerd naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 3 mei 2004

secretaris voorzitter

Naar boven