Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2826/GA tegemoetkoming, 3 mei 2004, beroep
Uitspraakdatum:03-05-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/2826/GA (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 3 mei 2004

UITSPRAAK

Door [...], verder klager te noemen, is beroep ingesteld tegen een uitspraak van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.
Bij uitspraak van 1 april 2004 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard ten aanzien van de vermissing van twee truien na klagers overplaatsing vanuit de locatie Zuyder Bos naar de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught.Zij heeft daarbij geoordeeld dat de directeur van de p.i. Vught verantwoordelijk moet worden gehouden voor de vermissing van die truien en bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing, na de directeur te hebben gehoord, zalbepalen of enige geldelijke tegemoetkoming als bedoeld in artikel 71, derde lid, juncto artikel 68, zevende lid, Pbw aan klager is geboden.

De directeur heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zijn standpunt omtrent een geldelijke tegemoetkoming te geven.

Beoordeling
In haar uitspraak van 1 april 2004 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard ten aanzien van de vermissing van twee truien na klagers overplaatsing vanuit de locatie Zuyder Bos naar de p.i. Vught.
De beroepscommissie is van oordeel dat klager voor het door hem ondervonden ongemak een geldelijke tegemoetkoming toekomt. Zij stelt daarbij voorop dat die tegemoetkoming geen schadevergoeding is, voor de verkrijging waarvan voorklager andere wegen openstaan. De beroepscommissie acht in dit geval een tegemoetkoming van € 10,= op zijn plaats.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 10,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. H.B. Greven en mr. R. Weenink, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 3 mei 2004

secretaris voorzitter

Naar boven