Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0035/GBC, 1 april 2004, beroep
Uitspraakdatum:01-04-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/35/GBC (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 1 april 2004

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

[...], verder klager te noemen, heeft beroep ingesteld tegen een op 6 januari 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris tot het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem teplaatsen in de normaal beveiligde gevangenis-unit van de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht.
Bij uitspraak van 19 februari 2004 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard. Zij heeft daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing zal bepalen of enige tegemoetkoming als bedoeld in artikel 73,vierde lid, juncto artikel 68, zevende lid, Pbw aan klager geboden is.

De selectiefunctionaris heeft op 26 februari 2004 bericht dat per die datum een nieuwe selectiebeslissing is genomen. Klager is alsnog geselecteerd voor een zeer beperkt beveiligde inrichting. Daarbij is opgemerkt dat indien klagerop korte termijn mocht worden voorgedragen voor een penitentiair programma en dit voorstel door de selectiefunctionaris wordt goedgekeurd, de beslissing kan komen te vervallen. Op 12 maart 2004 is klager begonnen met deelname aaneen penitentiair programma in Haarlem.

Klager noch de selectiefunctionaris heeft zich uitgelaten over een eventueel toe te kennen tegemoetkoming.

Beoordeling
Klager is op 28 januari 2004 geplaatst in de normaal beveiligde gevangenis-unit van de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht. Naar aanleiding van de uitspraak van de beroepscommissie van 19 februari 2004 is klager op 26 februari 2004geherselecteerd voor een zeer beperkt beveiligde inrichting. Op 12 maart 2004 is hij gestart met zijn deelname aan een penitentiair programma. Klager heeft van 28 januari 2004 tot 12 maart 2004 in een normaal beveiligde inrichtingverbleven, terwijl hij in een zeer beperkt beveiligde inrichting had moeten verblijven. Nu de rechtsgevolgen hiervan niet meer ongedaan zijn te maken, zal de beroepscommissie klager na te noemen geldelijke tegemoetkoming toekennen.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 150,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 1 april 2004

secretaris voorzitter

Naar boven