Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0429/GB, 1 april 2004, beroep
Uitspraakdatum:01-04-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/429/GB

Betreft: [klager] datum: 1 april 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een – door tussenkomst van het bureau selectiefunctionarissen te Zwolle – op 4 maart 2004 bij hetsecretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1966], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 februari 2004 genomen – en op 25 februari 2004 aan klager uitgereikte – beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Zoetermeer gehonoreerd.

2. De feiten
Klager is sedert 14 december 2003 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Tilburg.

3. Ontvankelijkheid
3.1. Artikel 72, eerste lid, Pbw bepaalt, voorzover hier van belang, dat beroep kan worden ingesteld tegen de afwijzing door de selectiefunctionaris van een verzoek tot overplaatsing.

3.2. Klager verzocht op 5 februari 2004 om overplaatsing naar het h.v.b. Zoetermeer, welk verzoek op 19 februari 2004 door de selectiefunctionaris is gehonoreerd. Tegen een dergelijke beslissing staat, gelet op het bepaalde inartikel 72, eerste lid, Pbw geen rechtsmiddel open. Klager dient dan ook niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 1 april 2004

secretaris voorzitter

Naar boven