Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4101/GA, 16 oktober 2020, beroep
Uitspraakdatum:16-10-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-19/4101/GA                       

Betreft [Klager]            Datum 16 oktober 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen het krijgen van een waarschuwing wegens een te laag kreatininegehalte bij een urinecontrole.

De beklagcommissie bij de Penitentiaire Inrichting Vught heeft op 24 juni 2019 het beklag ongegrond verklaard (VU 2019/000724). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

2. De beoordeling

Klager heeft een waarschuwing gekregen wegens een te laag kreatininegehalte bij een urinecontrole. Voor het geven van de waarschuwing is volgens de directeur per abuis het formulier voor oplegging van een disciplinaire straf gebruikt. De waarschuwing heeft geen disciplinaire gevolgen of gevolgen voor het traject van klager gehad.

De beroepscommissie overweegt dat in RSJ 26 september 2018, R-250, is bepaald dat een waarschuwing, zoals in dit geval gegeven, geen beslissing is in de zin van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw). Nu er geen sprake is van een beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw, had klager niet in zijn klacht ontvangen mogen worden.

3. De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Deze uitspraak is op 16 oktober 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, U.P. Burke en mr. M. Keppels, leden, bijgestaan door mr. M.S. Ferenczy, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven