Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4112/GA, 9 september 2020, beroep
Uitspraakdatum:09-09-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

DBT  v

 

Nummer          R-19/4112/GA

    

           

Betreft [klager]

Datum 9 september 2020

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen de beslissing hem niet te promoveren naar het plusprogramma.

De beklagrechter bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwegein heeft op 24 juni 2019 het beklag ongegrond verklaard (NM2018/958). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de PI Nieuwegein in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De beoordeling

Uit het door klager ingediende klaagschrift volgt dat het beklag is gericht tegen de beslissing van 12 juli 2018 (de beroepscommissie begrijpt: 13 juli 2018) om klager niet te promoveren. Klager stelt in zijn beroepschrift voor het eerst dat zijn beklag ziet op een periode in 2017. Dit betreft een uitbreiding van het beklag, die niet in de beoordeling kan en zal worden betrokken.

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Hoewel in de beslissing waartegen klager beklag heeft ingediend ook omstandigheden zijn vermeld die hebben plaatsgevonden buiten de periode van zes weken voorafgaand aan het nemen van de beslissing, heeft de directeur in redelijkheid kunnen beslissen om klager niet te promoveren naar het plusprogramma, gelet op de beschrijving van klagers gedrag dat wel in de periode voorafgaand aan de te nemen beslissing viel. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met aanvulling van de gronden.

 

 

Deze uitspraak is op 9 september 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. T.B. Trotman, voorzitter, mr. R.H. Koning en mr. D. van der Sluis, leden, bijgestaan door mr. L.E.M. Meekenkamp, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven