Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4201/GA, 16 september 2020, beroep
Uitspraakdatum:16-09-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

Nummer          R-19/4201/GA             

           

Betreft [Klager]            Datum 16 september 2020

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen het door de directeur niet (tijdig) een beslissing nemen over het mogen beschikken over door klager ingevoerde studieboeken.

De beklagcommissie bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught heeft op 15 juli 2019 het beklag gegrond verklaard en aan klager een financiële tegemoetkoming toegekend ter hoogte van €5,- (VU 2019/000589). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de PI Vught in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De beoordeling

De beroepscommissie constateert dat de klacht van klager door de beklagcommissie gegrond is verklaard en dat tegen een gegrondverklaring van een beklag geen beroep openstaat. Daarmee staat in beroep enkel de (hoogte van de) tegemoetkoming ter beoordeling. De beroepscommissie stelt voorop dat het toekennen van een tegemoetkoming niet als doel heeft een al dan niet materiële schadevergoeding toe te kennen, maar dat dit een symbolische tegemoetkoming betreft wanneer bij gegrondverklaring tevens is geconstateerd dat klager ongemak heeft ondervonden als gevolg van de bestreden beslissing. De beroepscommissie kan zich vinden in de door de beklagcommissie toegekende tegemoetkoming. Het verzoek van klager om de huisregel over het al dan niet verkrijgen van boeken te wijzigen, kan niet als alternatief voor de toegekende tegemoetkoming worden bepaald. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover in beroep aan de orde.

 

 

Deze uitspraak is op 16 september 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M. Iedema, voorzitter, U.P. Burke en mr. J.B. Oreel, leden, bijgestaan door mr. S.F.J.H. Niederer, secretaris.

      

secretaris        voorzitter

Naar boven