Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4229/GA, 16 september 2020, beroep
Uitspraakdatum:16-09-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-19/4229/GA             

           

Betreft [Klager]            Datum 16 september 2020

 

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld wegens het niet naleven van artikel 7, derde lid, van de Penitentiaire Beginselenwet (Pbw) door de commissie van toezicht en haar maandcommissaris.

De alleensprekende beklagrechter bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught heeft op 12 juli 2019 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag (VU 2019/000810). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de PI Vught in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De beoordeling

Ingevolge artikel 60, eerste lid, van de Pbw kan een gedetineerde bij de beklagcommissie beklag doen over een hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing. De beklagrechter heeft het beklag van klager aangemerkt als een klacht over het gedrag van het personeel. Anders dan de beklagcommissie heeft overwogen, ziet de beroepscommissie klagers beklag niet als klacht betreffende het gedrag van het personeel, nu artikel 7, derde lid, van de Pbw de werkzaamheden van de commissie van toezicht en haar maandcommissaris betreft. De klacht kan niet worden aangemerkt als een beslissing van de directeur in de zin van artikel 60 van de Pbw en klager is – zij het om een andere reden – daarom terecht niet in zijn beklag ontvangen. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met wijziging van de gronden.

 

 

Deze uitspraak is op 16 september 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M. Iedema, voorzitter, U.P. Burke en mr. J.B. Oreel, leden, bijgestaan door mr. S.F.J.H. Niederer, secretaris.

      

secretaris        voorzitter

Naar boven