Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4274/GA, 18 september 2020, beroep
Uitspraakdatum:18-09-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          R-19/4274/GA

 

           

Betreft [Klager]

Datum 18 september 2020

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen het moeten betalen voor de tv-aansluiting op cel.

De beklagrechter bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwegein heeft op 18 juli 2019 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag (NM2019/312). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klagers raadsvrouw, mr. K. Bruns, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw en de directeur van de PI Nieuwegein in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Klager heeft ter onderbouwing van zijn  stelling dat hij ontvankelijk is in zijn beklag verwezen naar RSJ 8 december 2014, 14/2654/GA, waarin de gedetineerde wel ontvankelijk was in zijn beklag tegen dezelfde regel. Dit verweer slaagt niet, omdat de feiten in die zaak anders waren en daar een vermeend gebrek aan voorlichting over een wijziging op dit punt aan de orde was. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met aanvulling van de gronden.

 

 

Deze uitspraak is op 18 september 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M. Iedema, voorzitter, U.P. Burke en mr. J.B. Oreel, leden, bijgestaan door mr. S.F.J.H. Niederer, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven