Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4354/GA, 10 september 2020, beroep
Uitspraakdatum:10-09-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          R-19/4354/GA

    

          

Betreft [Klager]

Datum 10 september 2020

 

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen het niet op tijd ontvangen van poststukken.

De beklagcommissie bij het Detentiecentrum (DC) Schiphol heeft op 25 juli 2019 het beklag gegrond verklaard en daarbij aan klager een tegemoetkoming toegekend van €31,20 (DS2019/202). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klagers raadsvrouw, mr. K. Bruns, heeft namens klager beroep ingesteld tegen de hoogte van de toegekende tegemoetkoming.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw en de directeur van het DC Schiphol (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De beoordeling

De beklagcommissie heeft vastgesteld dat de directeur in strijd met zijn zorgplicht heeft gehandeld doordat het postpakket op 1 april 2019 in de inrichting is bezorgd en klager het postpakket op 19 april 2019 in ontvangst heeft genomen.

Klager heeft in beroep geen nieuwe stukken of omstandigheden aangedragen die zijn standpunt dat hij – in de periode dat het postpakket onvindbaar was – belkosten heeft gemaakt en dat de hem toegekende tegemoetkoming deze kosten niet dekt, (nader) onderbouwen. De beroepscommissie kan zich dan ook verenigen met de door de beklagcommissie toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover in beroep aan de orde.

 

 

Deze uitspraak is op 10 september 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M. Iedema, voorzitter, U.P. Burke en mr. J.B. Oreel, leden, bijgestaan door mr. Y.P. Schleijpen, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven