Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4525/GA, 16 september 2020, beroep
Uitspraakdatum:16-09-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-19/4525/GA             

           

Betreft [Klager]            Datum 16 september 2020

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen het te laat uitreiken van de schriftelijke mededeling van de disciplinaire straf van zeven dagen opsluiting in eigen cel of verblijfsruimte, zonder televisie, vanwege het frauderen bij de afname van de urinecontrole, ingaande op 11 juli 2019.

De beklagcommissie bij de locatie Esserheem te Veenhuizen heeft op 23 augustus 2019 het beklag op formele gronden gegrond verklaard en aan klager een financiële tegemoetkoming toegekend van €5,- (Eh 2019/000281). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klagers raadsvrouw, mr. D.N.A. Brouns, heeft namens klager beroep ingesteld tegen de hoogte van de toegekende tegemoetkoming.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw en de directeur van de locatie Esserheem in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De beoordeling

Klagers beklag ziet op een vormverzuim, namelijk het niet tijdig uitreiken van de schriftelijke mededeling van de aan hem opgelegde disciplinaire straf. De beklagcommissie heeft geoordeeld dat daarvan inderdaad sprake was en heeft klagers beklag formeel gegrond verklaard.  Tegen een gegrondverklaring van een beklag staat geen beroep open. Daarmee staat in beroep enkel de (hoogte van de) tegemoetkoming ter beoordeling. De beroepscommissie volgt het standpunt van klager, inhoudende dat de formele tekortkoming reden zou moeten zijn om de gehele disciplinaire straf in twijfel te trekken, niet.

De beroepscommissie kan zich vinden in de door de beklagcommissie toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover in beroep aan de orde, met aanvulling van de gronden.

 

 

Deze uitspraak is op 16 september 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M. Iedema, voorzitter, U.P. Burke en mr. J.B. Oreel, leden, bijgestaan door mr. S.F.J.H. Niederer, secretaris.

      

secretaris        voorzitter

Naar boven