Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/6210/GA, 7 september 2020, beroep
Uitspraakdatum:07-09-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          R-20/6210/GA

    

           

Betreft Klager

Datum 7 september 2020

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van Klager (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen de vermissing van zijn goederen na zijn strafoverplaatsing en tegen het weggeven van zijn vogel en vogelkooi zonder zijn toestemming.

De alleensprekende beklagrechter bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Dordrecht heeft op 4 februari 2020 aan klager een tegemoetkoming toegekend van €50,- (PD-2019-000418). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de PI Dordrecht (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

De waarde van klagers goederen is veel hoger dan het compensatiebedrag. De waarde van zijn goederen is ongeveer €750,-. Klager heeft dit bij de beklagrechter aangetoond door middel van bonnen en kan dit opnieuw aantonen.

 

Standpunt van de directeur

De directeur heeft zijn standpunt in beroep niet nader toegelicht.

 

3. De beoordeling

Aan klager is een tegemoetkoming toegekend van €50,-, omdat de PI met betrekking tot de vogel en de vogelkooi van klager in gebreke is gebleven. De Xbox met toebehoren is naderhand aan klager toegezonden. Een Manchester United trainingspak is niet als zodanig beschreven op de ontruimingslijst, maar er zijn wel trainingspakken op klagers cel aangetroffen en meegestuurd. Dat geldt ook voor de schoenen.

De eroepscommissie stelt voorop dat een tegemoetkoming is bedoeld voor het door klager ondervonden ongemak. Als sprake is van schade en deze schade eenvoudig is te begroten, is er aanleiding schadevergoedingsaspecten te betrekken bij de bepaling van de hoogte van de tegemoetkoming. In dit geval is de omvang van de schade niet eenvoudig vast te stellen. Anders dan klager stelt, heeft de beroepscommissie bij de stukken van het beklag geen bonnen aangetroffen en zijn deze ook niet bij het beroepschrift gevoegd. Klager heeft de hoogte van de schade niet onderbouwd, waardoor deze voor de gestelde vermissing van de andere goederen dan de vogel en de vogelkooi niet is komen vast te staan. Wat betreft de door de beklagrechter vastgestelde tegemoetkoming voor de vogel en de vogelkooi kan de beroepscommissie zich verenigen met de hoogte hiervan. Voor het verkrijgen van een schadevergoeding staan voor klager andere wegen open. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

 

 

Deze uitspraak is op 7 september 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, U.P. Burke en mr. A.M.G. Smit, leden, bijgestaan door mr. K. Kiela, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven