Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/6361/GB, 7 september 2020, beroep
Uitspraakdatum:07-09-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          R-20/6361/GB

              

Betreft [klager]

Datum 7 september 2020

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft een verzoek gedaan tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft dat verzoek op 9 maart 2020 afgewezen.

Klagers raadsvrouw, mr. E.A. Blok, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw en verweerder in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het beroepschrift, de reactie van verweerder en de overige stukken.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager begrijpt niet waarom hij een negatieve beslissing voor een verzoek tot overplaatsing naar de locatie Zuyder Bos heeft ontvangen. Hij heeft daar niet om gevraagd. Hij wil worden overgeplaatst naar de PI Nieuwegein, omdat zijn moeder medische klachten heeft. Die omstandigheid rechtvaardigt een overplaatsing.

Standpunt van verweerder

Op 14 januari 2020 heeft klager door middel van een motivatiebrief een verzoek gedaan tot overplaatsing naar de locatie Zuyder Bos, vanwege bezoek. Ook zou hij bedreigd worden door een personeelslid. Klager vertoont in het Justitieel Complex (JC) Zaanstad structureel negatief gedrag. De reisafstand vanaf Culemborg, waar klagers moeder woont, is naar Heerhugowaard groter dan naar Zaanstad. Klagers raadsman heeft op 7 maart 2020 verzocht tot overplaatsing naar de PI Nieuwegein, op dezelfde gronden.

3. De beoordeling

Klager verblijft op dit moment in de gevangenis van het JC Zaanstad. Hij wilde om uiteenlopende redenen worden overgeplaatst naar de locatie Zuyder Bos. In beroep is evenwel gebleken dat klager niet (meer) naar de locatie Zuyder Bos wil worden overgeplaatst. Klager heeft dus geen belang bij een inhoudelijke beoordeling van dit beroep. De beroepscommissie zal klager daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

Klagers verzoek van 7 maart 2020 tot overplaatsing naar de PI Nieuwegein is volgens verweerder inmiddels ‘afgemeld’. Wat daarvan ook zij, op dat verzoek ziet de bestreden beslissing niet en dat verzoek is in deze procedure dan ook niet aan de orde.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

 

 

Deze uitspraak is op 7 september 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit

mr. C. Fetter, voorzitter, mr. M.F.A. van Pelt en drs. M.R. van Veen, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven