Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7633/GB, 30 september 2020, beroep
Uitspraakdatum:30-09-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          R-20/7633/GB

    

           

Betreft [klager]

Datum 30 september 2020

 

Uitspraak van de beroepsrechter van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 13 juli 2020 klagers verzoek tot deelname aan een penitentiair programma (PP) toegewezen.

Klager heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld.

 

2. De ontvankelijkheid

Klager heeft geen beroep ingesteld tegen de toewijzing van zijn verzoek tot deelname aan een PP, maar tegen een aspect van de uitvoering van het PP. Hiertegen staat op grond van artikel 72, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet geen beroep open bij de beroepsrechter. De beroepsrechter zal hem daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

Ten overvloede merkt de beroepsrechter op dat aan klagers wens om hem – gezien zijn leeftijd en zijn zorgen over een coronabesmetting – niet in het moederhuis van Exodus Amsterdam te plaatsen, tegemoet is gekomen. Dat klagers gewijzigde verblijfsadres vervolgens niet is opgenomen in de positieve selectiebeslissing doet geen afbreuk aan de hieromtrent met Exodus Amsterdam gemaakte afspraken.

 

3. De uitspraak

De beroepsrechter verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

 

 

Deze uitspraak is op 30 september 2020 gedaan door de beroepsrechter, mr. C. Fetter, bijgestaan door mr. S. van Noordt, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven