Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ S-20/4272/SGA, 27 augustus 2020, schorsing
Uitspraakdatum:27-08-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          S-20/4272/SGA                      

Betreft verzoeker        Datum 27 augustus 2020

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van verzoeker (hierna: verzoeker)

1. De procedure

De directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen te Alphen aan den Rijn (hierna: de directeur) heeft op 18 augustus 2020 aan verzoeker een disciplinaire straf opgelegd van – zo begrijpt de voorzitter -  zeven dagen opsluiting in een strafcel, vanwege spugen naar personeel en het in het bezit hebben van contrabande, ingaande op 31 augustus 2020 om 14.00 uur en eindigend op 7 september 2020 om 14.00 uur.

Verzoekers raadsman, mr. C.J. Nierop, vraagt namens verzoeker om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reacties van de directeur op het schorsingsverzoek en van het klaagschrift.

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval.

Uit de stukken blijkt dat de voorlopige hechtenis van verzoeker per 21 augustus 2020 is geschorst. Hij is derhalve in vrijheid gesteld. Nu verzoeker niet gedetineerd is en het er niet naar uitziet dat de opgelegde disciplinaire straf per 31 augustus 2020 tenuitvoergelegd zal worden heeft verzoeker geen spoedeisend belang bij een toewijzing van het verzoek en moet het verzoek worden afgewezen.

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

Deze uitspraak is op 27 augustus 2020 gegeven door mr. M. Keppels, voorzitter, bijgestaan door J.A. van der Veen, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven