Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4392/GA, 13 oktober 2020, beroep
Uitspraakdatum:13-10-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vermissing  v

Nummer          R-19/4392/GA             

Betreft [Klager]            Datum 13 oktober 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen de omstandigheid dat zijn huissleutels en gasaansteker zijn meegegeven met klagers uitvoer, terwijl klager niet had aangegeven dat hij deze spullen wilde uitvoeren.

De beklagcommissie bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen te Alphen aan den Rijn heeft op 24 juni 2019 het beklag ongegrond verklaard (AR 2019/647). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de PI Alphen (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager is op 15 augustus 2019 overgeplaatst van de PI Alphen naar het Justitieel Complex (JC) Zaanstad en op 12 september 2019 zijn klagers spullen in het JC Zaanstad aangekomen. Klager heeft zijn spullen die niet waren toegestaan in het JC Zaanstad meteen laten uitvoeren. Klagers moeder heeft zijn uitgevoerde spullen opgehaald. Onder de uitgevoerde spullen waren ook klagers huissleutels en een gasaansteker. Klager heeft niet aangegeven dat hij zijn huissleutels en gasaansteker wilde uitvoeren, maar was in de veronderstelling dat deze spullen samen met zijn identiteitsbewijs in een sealbag in een kluis van het JC Zaanstad werden bewaard. Klager vindt het zeer onprofessioneel dat medewerkers van de PI Alphen zijn huissleutels en gasaansteker hebben meegegeven met de spullen die hij wilde uitvoeren, terwijl hij niet heeft aangegeven deze ook te willen uitvoeren.

Standpunt van de directeur

De directeur heeft in beroep geen standpunt kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling

Onweersproken is dat klager zijn huissleutels en gasaansteker niet wilde uitvoeren, maar dat deze toch aan zijn moeder zijn meegegeven. De huissleutels en gasaansteker hadden niet zonder toestemming van klager uitgevoerd mogen worden, hetgeen de directeur is aan te rekenen. Gelet op het voorgaande zal de beroepscommissie het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog gegrond verklaren.

Nu niet is gebleken dat klager enig nadeel heeft ondervonden van de uitvoer van zijn huissleutels en gasaansteker aan zijn moeder, ziet de beroepscommissie geen aanleiding om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Deze uitspraak is op 13 oktober 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. S. Bijl en mr. D. van der Sluis, leden, bijgestaan door mr. Y.P. Schleijpen, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven