Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/5197/GA, 29 september 2020, beroep
Uitspraakdatum:29-09-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

BZT  v

 

Nummer          R-19/5197/GA

  

           

Betreft [klager]

Datum 29 september 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen de afwijzing van zijn verzoek om bezoek zonder toezicht (BZT).

De beklagcommissie bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Arnhem heeft op 1 november 2019 het beklag ongegrond verklaard (A-2019-370). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager gehoord op de zitting van 26 augustus 2020 in de PI Lelystad. Ter zitting heeft de beroepscommissie ook […], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de PI Arnhem, door middel van videobellen gehoord.

 

2. De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Ter zitting heeft klager diverse (nieuwe) documenten overhandigd, die voor de directeur tijdens het nemen van de bestreden beslissing niet kenbaar waren. De beroepscommissie oordeelt evenwel over hoe de situatie was ten tijde van de te nemen beslissing en of op basis daarvan de directeur in redelijkheid tot deze beslissing heeft kunnen komen (toetsing ex tunc). De beroepscommissie acht de beslissing van de directeur, op basis van de toen voor hem bekende gegevens, niet onredelijk of onbillijk. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

 

 

Deze uitspraak is op 29 september 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. S. Djebali, voorzitter, F. van Dekken en drs. H. Heddema, leden, bijgestaan door

mr. A. de Groot, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven