Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/5500/GA, 22 oktober 2020, beroep
Uitspraakdatum:22-10-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          R-19/5500/GA             

          

Betreft [klager]            Datum 22 oktober 2020

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen een disciplinaire straf van veertien dagen opsluiting in een strafcel, vanwege aangetroffen contrabande, ingaande op 28 juni 2019 om 11:30 uur.

De beklagcommissie bij de Penitentiaire Inrichting Vught heeft op 16 oktober 2019 het beklag ongegrond verklaard (PD-2019-335). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft in deze zaak aanvankelijk aan partijen laten weten dat zij in de gelegenheid worden gesteld hun standpunt ter zitting naar voren te brengen. De maatregelen die de overheid heeft getroffen in verband met het tegengaan van de verdere verspreiding van het coronavirus, leidden ertoe dat het tot voor kort onduidelijk was wanneer behandeling op een zitting weer kon plaatsvinden. Daarom heeft de beroepscommissie in deze zaak alsnog afgezien van behandeling ter zitting en partijen in de gelegenheid gesteld schriftelijk hun standpunt kenbaar te maken. Dit dient ter bevordering van een afdoening van de zaak binnen een redelijke termijn met inachtneming van de belangen van partijen.

 

2. De beoordeling

De beroepscommissie is met klager van oordeel dat zijn levenslange gevangenisstraf in beginsel geen bepalende rol mag spelen bij de strafmaat van een op te leggen disciplinaire straf. De hoeveelheid en aard van de aangetroffen contrabande kunnen, mede gelet op de Sanctiekaart, de beslissing van de directeur evenwel rechtvaardigen. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie dan ook niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met deels wijziging van de gronden.

 

Deze uitspraak is op 22 oktober 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, mr. J.M.L. Niederer en drs. M.R. van Veen, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

      

secretaris        voorzitter

Naar boven