Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7371/GM, 27 oktober 2020, beroep
Uitspraakdatum:27-10-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

R-20/7371/GM

 

Betreft  Klager

Datum 27 oktober 2020

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van Klager (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beroep ingesteld tegen het medisch handelen van de inrichtingsarts van de PI Veenhuizen, locatie Norgerhaven (hierna: de inrichtingsarts). Klager beklaagt zich erover dat hij te weinig medicatie (methadon) heeft meegekregen voor zijn verlof van 6 tot 8 juli 2019.

De medisch adviseur bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bemiddeld. Het bemiddelingsverslag bevindt zich in het dossier.

De beroepscommissie heeft de inrichtingsarts in de gelegenheid gesteld schriftelijk op het beroep te reageren.

 

2. De beoordeling

Ingevolge artikel 29, eerste lid, van de Penitentiaire maatregel (Pm) dient een klacht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts te worden ingediend uiterlijk op de veertiende dag na die waarop het medisch handelen waartegen de klacht zich richt, heeft plaatsgevonden.

Klagers klacht is gedateerd 2 september 2019 en betreft het medisch handelen door de inrichtingsarts op of (kort) vóór 6 juli 2019. Klager heeft de klacht dus buiten de termijn van artikel 29, eerste lid, van de Pm ingediend. Klager kan daarom niet in zijn klacht worden ontvangen. Klager heeft naar voren gebracht dat hij pas later de gevolgen van het handelen van de inrichtingsarts en het tekort aan medicijnen heeft gemerkt. Tijdens het verlof heeft klager heroïne gekocht en is hij niet tijdig teruggekeerd naar de inrichting, waardoor zijn verloven zijn ingetrokken, het penitentiair programma is gestopt en de voorwaardelijke invrijheidsstelling niet is doorgegaan.

Deze (gestelde) omstandigheden kunnen niet tot een ander oordeel leiden.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn klacht.

 

Deze uitspraak is op 27 oktober 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit
mr. drs. N.C. van Lookeren Campagne, voorzitter, drs. K.M.P.A.M. Habryka en P.J.M. van Puffelen, leden, bijgestaan door mr. R. Kokee, secretaris.

secretaris                                                   voorzitter

Naar boven