Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4098/GA, 8 oktober 2020, beroep
Uitspraakdatum:08-10-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-19/4098/GA          

Betreft [klager]

Datum 8 oktober 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Het beklag, zo begrijpt de beroepscommissie, ziet op misstanden, meer in het bijzonder beweerdelijke fraude met betrekking tot het (laten) herverpakken van (bedorven) hondenvoer (NM2019/034).

De alleensprekende beklagrechter bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwegein heeft op 26 juni 2019 het beklag ongegrond verklaard. De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de PI Nieuwegein in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De beoordeling

De beklagrechter heeft klager ontvankelijk verklaard in zijn beklag. De beroepscommissie volgt dat oordeel niet. Klager stelt in zijn beklag een misstand in de inrichting aan de kaak, omdat hij van mening is dat de gedetineerden in het kader van de arbeid al maanden meewerken aan fraude, door hondenvoer dat over de houdbaarheidsdatum is (en soms ook bedorven is) te herverpakken en te voorzien van een nieuwe houdbaarheidsdatum. Op grond van artikel

60 van de Penitentiaire beginselenwet kan een gedetineerde beklag doen over een hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing. Daarvan is in dit geval geen sprake (vergelijk RSJ 19 april 2012, 11/3465/GA). Gelet op het voorgaande zal de uitspraak van de beklagrechter worden vernietigd en zal klager alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag.

3. De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Deze uitspraak is op 8 oktober 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. T.B. Trotman, voorzitter, mr. E. Dinjens en mr. J.M.L. Niederer, leden, bijgestaan door mr. D.L. van Lijf, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven