Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2920/GA, 17 maart 2004, beroep
Uitspraakdatum:17-03-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/2920/GA

betreft: [klager] datum: 17 maart 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 19 december 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 28 november 2003 van de beklagcommissie bij de locatie Oosterhoek te Grave,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 27 februari 2004, gehouden in de penitentiaire inrichting Vught, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur bij de locatie Oosterhoek.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering tot invoer van DVD’s.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
DVD’s zijn net zo goed te controleren als CD’s. Klager had om een tv en een Playstation 2 in de zittingzaal gevraagd om dat te kunnen demonstreren. Je kan een DVD in fragmenten vooruit spoelen en zo is de DVD vrij snel tecontroleren. Een CD is ook beschrijfbaar en kan ook allerlei informatie bevatten. Via muziekzenders op de tv kunnen via sms ook allerlei berichten worden doorgegeven.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. DVD’s behoren niet tot de toegestane voorwerpen als vermeld in de huisregels onder 4.5.1.2. De tekst van de huisregelswijkt op dit punt niet af van het model huisregels. De Playstation 2, waarmee computerspellen gespeeld kunnen worden en DVD’s mee kunnen worden afgespeeld, staat wel vermeld op de lijst van toegestane voorwerpen. De invoer vanverzegelde computerspellen is toegestaan, maar de invoer van DVD’s is niet toegestaan in verband met het veiligheidsrisico. De persoon, die ze invoert, kan ze bewerkt hebben. Controle hierop is niet mogelijk.

3. De beoordeling
Vaststaat dat DVD’s niet voorkomen op de lijst verboden voorwerpen noch op de lijst van toegestane voorwerpen als vermeld in 4.5.1.1. en 4.5.1.2 van de huisregels.
Gelet op artikel 45, tweede lid, Pbw kan de directeur de gedetineerde toestemming geven om een aan hem toebehorend voorwerp, waarvan het bezit niet verboden is, in te voeren mits dit zich verdraagt met onder meer de handhaving vande orde en de veiligheid in de inrichting. In verband met de omvang van het geheugen van DVD’s acht de beroepscommissie het door de directeur gestelde, dat controle voorafgaand aan invoer niet doenlijk is en derhalve de invoer vanDVD’s een veiligheidsrisico vormt, aannemelijk geworden. Een controle zoals door klager is gesuggereerd, door van fragment naar fragment te spoelen, volstaat niet, omdat in korte tijd enkel de beginfragmenten van de zogenaamdechapters/scenes kunnen worden gecontroleerd, terwijl op andere gedeeltes van de DVD ongecontroleerde informatie voor kan komen. De weigering van de invoer van DVD’s door de directeur wordt mitsdien niet onredelijk geacht. Deberoepscommissie zal het beroep ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie bevestigen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en prof. dr. W.J. Schudel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 17 maart 2004

secretaris voorzitter

Naar boven