Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7277/GB, 7 augustus 2020, beroep
Uitspraakdatum:07-08-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/7277/GB                        

Betreft [klager]            Datum 7 augustus 2020

Uitspraak van de beroepsrechter van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 16 juni 2020 klagers verzoek tot deelname aan een penitentiair programma (PP) toegewezen, met ingang van 30 juli 2020.

Klagers raadsvrouw, mr. B. Roodveldt, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing, voor zover daarin (impliciet) is beslist dat klagers deelname niet eerder zou aanvangen.

2. De ontvankelijkheid

Het is niet meer mogelijk om klager eerder dan 30 juli 2020 te laten deelnemen aan een PP, nu die datum inmiddels is verstreken. Klager heeft dan ook geen belang meer bij een inhoudelijke beoordeling van het beroep. De beroepsrechter zal hem daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

3. De uitspraak

De beroepsrechter verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Deze uitspraak is op 7 augustus 2020 gedaan door de beroepsrechter, mr. M.J. Stolwerk, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven