Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/5521/GA, 5 augustus 2020, beroep
Uitspraakdatum:05-08-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-19/5521/GA                        

Betreft [klager]            Datum 5 augustus 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen de wijziging van de bezoektijden in de inrichting en de omstandigheid dat een bezoek van hem daardoor een uur korter heeft geduurd (G-2019-843).

De alleensprekende beklagrechter bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Sittard heeft op 27 november 2019 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag. De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de PI Sittard in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. De verandering van de bezoektijden en de wijze waarop dit is aangekondigd zijn geen individuele klager betreffende door of namens de directeur genomen beslissingen, zoals bedoeld in artikel 60 van de Penitentiaire beginselenwet. Evenmin is sprake van strijd met hogere wet- en regelgeving. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Deze uitspraak is op 5 augustus 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit

mr. D. van der Sluis, voorzitter, U.P. Burke en mr. M. Keppels, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven