Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/3851/GA, 13 juli 2020, beroep
Uitspraakdatum:13-07-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Zorgplicht  v

Nummer          R-19/3851/GA             

Betreft [klager]            Datum 13 juli 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld over onordelijke dossiers vervorming en archiveren zowel door reguliere directie als medisch Hoofd/Zorg dienst intern (LW-2019-210).

De alleensprekende beklagrechter bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Leeuwarden heeft op 8 mei 2019 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag. De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klagers raadsman, mr. J. Schepers, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak. De heer mr. V. Poelmeijer heeft de zaak overgenomen en het beroep van aanvullende gronden voorzien.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman en de directeur van de PI Leeuwarden in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De beoordeling

Voor zover namens klager is geklaagd over de procedure bij de beklagrechter gaat de beroepscommissie hieraan voorbij, nu het beklag in beroep opnieuw ten gronde wordt beoordeeld.

Op grond van de artikelen 35 en 36 van de Penitentiaire maatregel rust op de directeur de zorgplicht om van iedere gedetineerde op zorgvuldige wijze volgens een vaste standaardindeling een penitentiair dossier op te bouwen.

Nu geklaagd wordt over onordelijke dossiervorming en archivering, is klager ontvankelijk in het beklag. De beroepscommissie is echter van oordeel dat klager onvoldoende specifiek en concreet heeft aangegeven waar de schending van de zorgplicht van de directeur jegens klager betrekking op heeft. 

Gelet op het voorgaande zal de beroepscommissie de uitspraak van de beklagrechter vernietigen, klager alsnog ontvankelijk verklaren in het beklag, maar dit beklag ongegrond verklaren.

3. De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Deze uitspraak is op 13 juli 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. dr. J. de Lange, voorzitter, mr. J.M.L. Niederer en mr. A.M.G. Smit, leden, bijgestaan door mr. K. Kiela, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven