Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/6381/GA, 10 juli 2020, beroep
Uitspraakdatum:10-07-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/6381/GA             

Betreft klaagster          Datum 10 juli 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van klaagster (hierna: klaagster)

1. De procedure

Klaagster heeft beklag ingesteld tegen de staat waarin haar cel verkeert, o.a. losse elektriciteitsdraden en een stalen plaat onder haar matras (TP 2019/191).

De alleensprekende beklagrechter bij de locatie Ter Peel te Sevenum heeft op 3 maart 2020 het beklag ongegrond verklaard. De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klaagster heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klaagster en de directeur van de locatie Ter Peel in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De beoordeling

Klaagster heeft verzocht het beroep mondeling te mogen toelichten. Dit verzoek is niet onderbouwd, terwijl de stukken voldoende informatie bevatten om het beroep te kunnen beoordelen. De beroepscommissie wijst het verzoek daarom af.

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking dat blijkens de uitspraak van de beklagrechter, de maandcommissaris van de commissie van toezicht de betreffende cel heeft bezocht en geen losse elektriciteitsdraden heeft gezien en verder, zo begrijpt de beroepscommissie uit zijn verslag van 3 december 2019, de staat van de cel als deugdelijk heeft geoordeeld. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Deze uitspraak is op 10 juli 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. dr. J. de Lange, voorzitter, mr. J.M.L. Niederer en mr. A.M.G. Smit, leden, bijgestaan door mr. R. Kokee, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven