Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ S-20/3950/STA, 8 juli 2020, schorsing
Uitspraakdatum:08-07-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:         S-20/3950/STA

betreft: [verzoeker]      datum: 8 juli 2020

De voorzitter van de beroepscommissie uit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van […], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de Pompestichting te Nijmegen, verder de instelling te noemen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 64 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), van de (verdere) tenuitvoerlegging van de volgens hem genomen beslissing van het hoofd van de instelling, inhoudende schending van het recht op adequate behandeling van pijnklachten door een tandarts.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie bij de instelling van 7 juli 2020, inhoudende dat het verzoekschrift als klaagschrift zal worden aangemerkt. Verder heeft de voorzitter kennisgenomen van de schriftelijke inlichtingen van het hoofd van voornoemde inrichting van 8 juli 2020.

Verzoekers raadsman mr. A.R. Ytsma heeft geen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om binnen een bepaalde termijn het verzoek toe te lichten.

1.         De beoordeling

Verzoeker stelt dat hij is aangewezen op behandeling door de tandarts in de locatie te Zeeland. Hij heeft meerdere ontstekingen aan zijn ondergebit met de nodige pijnklachten, maar krijgt geen afspraak met de tandarts omdat deze met vakantie gaat.

Uit de inlichtingen van het hoofd van de instelling komt naar voren dat verzoeker na versoepeling van de coronamaatregelen op 29 juni 2020 de tandtechnicus in de locatie Zeeland heeft bezocht en na terugkomst in de locatie Nijmegen heeft gemeld dat hij kiespijn heeft en naar de tandarts in de locatie Zeeland wil gaan. Daar laatstgenoemde tandarts tot in augustus met vakantie is, heeft overleg plaatsgevonden met de medische dienst te Nijmegen om verzoeker zo nodig naar een spoedtandarts te laten gaan. Op 30 juni 2020 heeft de medische dienst contact gezocht met verzoeker die echter aangaf te slapen en niet gestoord te willen worden. Verzoeker heeft zich verder niet meer met pijnklachten gemeld. Voor verzoeker staat op 21 augustus 2020, de eerstvolgende mogelijkheid, een afspraak met de tandarts in Zeeland gepland. Als verzoeker zich in tussentijd met pijnklachten bij de medische dienst in Nijmegen meldt en er aanleiding is om verzoeker eerder naar een noodtandarts te laten gaan, wordt daarvoor zorggedragen. 

Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is geen sprake van een beslissing die vatbaar is voor beklag en schorsing. Verzoeker kan daarom niet worden ontvangen in zijn verzoek.

2.         De uitspraak

De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in het verzoek.

Aldus gegeven door mr. R.M. Maanicus, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 8 juli 2020.

secretaris                                                       voorzitter

Naar boven