Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/6425/TA, 7 juli 2020, beroep
Uitspraakdatum:07-07-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:         R-20/6425/TA

betreft: [klager]            datum: 7 juli 2020

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 17 maart 2020 van de beklagcommissie bij FPC De Pompestichting, verder te noemen de instelling, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de instelling in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft de beslissing dat tot nader order tijdens begeleide verloven de verlofbegeleiding het legitimatiebewijs en de Simpled Card van patiënten bij zich draagt (PZ 2020/007).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van klager en het hoofd van de instelling

Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.

Het innemen van pasjes tijdens verlof naar winkels is wettelijk niet toegestaan.

Het hoofd van de instelling heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.

De instelling heeft als tbs-kliniek de opdracht om de maatschappij te beschermen. Vorig jaar hebben meerdere onttrekkingen tijdens begeleid verlof plaatsgevonden. In dat kader is besloten om tot nader order tijdens alle begeleide verloven het legitimatiebewijs en de Simpled Card van de op verlof zijnde patiënt door de verlofbegeleider bij zich te laten dragen om zo ter bescherming van de maatschappij het risico op onttrekking zo veel als mogelijk te voorkomen. Het beheren van de Simpled Card valt onder de beheersbevoegdheid ex artikel 40 Reglement verpleging ter beschikking gestelden (Rvt). Indien een patiënt tijdens het begeleid verlof iets moet betalen of zich moet legitimeren, krijgt hij deze goederen daarvoor tijdelijk uitgereikt. Dit beleid is eenduidig toegepast.

3.         De beoordeling

Vast staat dat sprake is van een algemene regel die tijdelijk is ingezet en daarom tijdelijk geldt tijdens alle begeleide verloven van de patiënten van de instelling.

Klager heeft gesteld, maar niet is gebleken dat deze algemene regel in strijd is met de legitimatieplicht die voor hem (en de andere patiënten) geldt tijdens verlof. De instelling heeft immers verklaard dat het legitimatiebewijs aan klager (en de andere patiënten) wordt verstrekt als wordt verzocht om legitimatie. Dit is niet door klager bestreden. Niet is gesteld of gebleken dat de algemene regel in strijd is met andere wet- en/of regelgeving.

Klager kan op grond van het vorenstaande niet in het beklag worden ontvangen. Daarom zal de uitspraak van de beklagcommissie worden vernietigd en zal klager alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag. 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag. 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.M. Maanicus, voorzitter, mr. M.J.H. van den Hombergh en mr. drs. L.C. Mulder, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 7 juli 2020.

secretaris                                voorzitter                    

Naar boven