Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4127/GA, 22 juni 2020, beroep
Uitspraakdatum:22-06-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-19/4127/GA             

Betreft [klager]            Datum 22 juni 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

De klacht ziet op (voor zover in beroep aan de orde) de gestelde omstandigheid dat na de overplaatsing van de locatie Esserheem naar de locatie Norgerhaven, in klagers fouillering zijn radio ontbreekt (Nh 2019-000033).

De beklagcommissie bij de locatie Norgerhaven te Veenhuizen heeft op 12 juni 2019 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag. De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klagers raadsvrouw, mr. K. Bruil, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw en de directeur van de locatie Norgerhaven (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager betwist dat hij de radio daadwerkelijk heeft uitgevoerd. Klager stelt dat voor de uitvoer van een goed vereist is dat hij een pas in ontvangst neemt die hij vervolgens dient af te geven aan de persoon die voor hem het goed uitvoert. Voormelde pas heeft klager nooit ontvangen. Klager is van mening dat hij onterecht niet-ontvankelijk in het beklag is verklaard.

Standpunt van de directeur

Klager heeft zijn radio op 1 november 2018 uitgevoerd. Klager en de ontvanger hebben het uitvoerformulier ondertekend. Daarnaast blijkt uit de bezoekersadministratie dat er op

1 november 2018 bezoek voor klager gepland stond.

3. De beoordeling

Klager heeft verzocht het beroep mondeling te mogen toelichten. Dit verzoek is niet onderbouwd, terwijl de stukken voldoende informatie bevatten om het beroep te kunnen beoordelen. De beroepscommissie wijst het verzoek daarom af.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn klacht omdat klagers belang bij verdere behandeling van de klacht is komen te ontvallen. Klager betwist dat. Tegen de (gestelde) vermissing van goederen staat in dit geval beklag open en daarom zal klager alsnog worden ontvangen in zijn beklag.

Uit het dossier blijkt dat het uitvoerformulier met betrekking tot de radio is ondertekend door klager en de bezoeker op 1 november 2018 en uit de bezoekersregistratie blijkt dat op die dag bezoek voor klager gepland stond. De stelling van klager dat de radio niet is uitgevoerd is onvoldoende aannemelijk gemaakt in het licht van de door de directeur aangedragen feiten en omstandigheden. Het beklag zal daarom ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld, verklaart klager in zoverre alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Deze uitspraak is op 22 juni 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. dr. J. de Lange, voorzitter, mr. J.M.L. Niederer en mr. A.M.G. Smit, leden, bijgestaan door mr. K. Kiela, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven