Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/6802/GV, 23 juni 2020, beroep
Uitspraakdatum:23-06-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/6802/GV                        

Betreft [klager]            Datum 23 juni 2020

Uitspraak van de beroepsrechter van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 24 april 2020 klagers verzoek tot incidenteel verlof om de uitvaart van zijn vader te kunnen bijwonen, afgewezen.

Klagers raadsman, mr. J.W. Heemskerk, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

2. De ontvankelijkheid

Uit het dossier blijkt dat klager, ondanks de afwijzing van zijn verzoek tot incidenteel verlof, in de gelegenheid is gesteld de uitvaart van zijn vader bij te wonen, omdat de raadkamer gevangenhouding de voorlopige hechtenis van klager voor de duur van een dag heeft geschorst.

Het resultaat dat klager met het indienen van het beroep nastreeft, kan niet meer daadwerkelijk worden bereikt en kan – gelet op de omstandigheid dat hij de uitvaart heeft kunnen bijwonen – ook geen feitelijke betekenis meer hebben. Het hebben van een uitsluitend formeel of principieel belang is onvoldoende voor het aannemen van voldoende procesbelang.

Nu klager geen belang meer heeft bij een inhoudelijk beoordeling van het beroep, zal de beroepsrechter klager niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

3. De uitspraak

De beroepsrechter verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Deze uitspraak is op 23 juni 2020 gedaan door de beroepsrechter, mr. D. van der Sluis, bijgestaan door mr. M.G. Bikker, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven