Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/6792/GB, 12 juni 2020, beroep
Uitspraakdatum:12-06-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/6792/GB                

Betreft [klager]            Datum 12 juni 2020

Uitspraak van de alleensprekende beroepsrechter van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 16 april 2020 klagers verzoek om hem een financiële vergoeding toe te kennen afgewezen.

Klagers raadsman, mr. A.A. Nunnikhoven, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

2. De beoordeling

Onder verwijzing naar RSJ 3 januari 2020, R-19/5096/GB overweegt de beroepsrechter als volgt.

Verweerder is bevoegd om in een bezwaarprocedure een tegemoetkoming toe te kennen. In deze zaak is echter kennelijk geen sprake (meer) van een bezwaarprocedure, maar heeft klager een apart verzoek gedaan tot het toekennen van een financiële vergoeding. In de Penitentiaire Beginselenwet is geen bepaling opgenomen die voorziet in een rechtsgang op grond van een zelfstandig verzoek aan verweerder tot het toekennen van een financiële tegemoetkoming. Tegen de afwijzing daarvan staat dan ook geen beroep open bij de RSJ. De beroepsrechter zal zich daarom onbevoegd verklaren om dit beroep te behandelen.

3. De uitspraak

De beroepsrechter verklaart zich onbevoegd het beroep in behandeling te nemen.

Deze uitspraak is op 12 juni 2020 gedaan door de alleensprekende beroepsrechter, mr. M.J. Stolwerk, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven