Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4970/GA, 8 juni 2020, beroep
Uitspraakdatum:08-06-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

Nummer          R-19/4970/GA                        

Betreft [klager]            Datum 8 juni 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen de beslissing zijn vriendin te weigeren als bezoeker voor de duur van drie maanden (ZS-ZZ-2019-001).

De alleensprekende beklagrechter bij het Justitieel Complex (JC) Zaanstad heeft op 14 oktober 2019 het beklag ongegrond verklaard. De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klagers raadsvrouw, mr. M.F.M. Ortner, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw en de directeur van het JC Zaanstad (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De beoordeling

Klager heeft verzocht het beroep mondeling te mogen toelichten. Dit verzoek is niet onderbouwd, terwijl de stukken voldoende informatie bevatten om het beroep te kunnen beoordelen. De beroepscommissie wijst het verzoek daarom af.

Op grond van het bepaalde in artikel 38, derde lid, van de Pbw heeft de directeur in verband met de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting, de bevoegdheid om een bezoeker de toegang tot de inrichting te ontzeggen. De directeur heeft in dit geval aan de vriendin van klager voor de duur van drie maanden de toegang tot de inrichting ontzegd in verband met de verdenking van betrokkenheid bij de invoer van contrabande. De directeur kon die verdenking in redelijkheid opvatten, gelet op de omstandigheid dat bij klager – bij gelegenheid van een onderzoek in een door klager meegebrachte tas na afloop van zijn bezoek zonder toezicht – contrabande is aangetroffen. In een dichtgeplakt pak Bar le Duc werden twee pakketten met onder meer twee iPhones, twee opladers, een dongle en een SD-kaart aangetroffen.

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter, met aanvulling van de gronden.

Deze uitspraak is op 8 juni 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. dr. J. de Lange, voorzitter, mr. J.M.L. Niederer en mr. A.M.G. Smit, leden, bijgestaan door mr. K. Kiela, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven